ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 •  
  •  
   • โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกันของโรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์
   • กับโรงเรียนประทุมวรราชวิทยา
     
    โดยมีวัตถุประสงค์
    เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
    เพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน

วันที่ 11 มกราคม 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ประกาศรวมทั้ง 2 โรงเรียน


วันที่ 1 เมษายน 2554
สถาปนาโรงเรียนภายใต้ชื่อ " โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย "
ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวสันต์  มรกตเขียว

ทำเลที่ตั้งของโรงเรียน

       ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 10 บ้านหนองทาม
       ถนนสมเด็จ (ทางออกไปอำเภอตาลสุม)
       ตำบลกระโสบ
       อำเภอเมือง
       จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
       ห่างจาก ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นระยะทาง 11.3 กิโลเมตร


หนังสือทางราชการ รวมโรงเรียน