เลี้ยงส่งบุคลากรภายในโรงเรียน

โรงเรียนอุบลราชธานี จัดเลี้ยงส่งเพื่อให้กำลังใจบุคลากรภายในโรงเรียน