ส่งผู้อำนวยการ ณัฐวุฒิ นาสารีย์

โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ได้ไปส่งท่านผู้อำนวยการณัฐวุฒิ  นาสารีย์ ที่โรงเรียนบ้านเก่ากลาง