บริจาคปัจจัยที่วัดปากน้ำ ที่เกิดอัคคีภัย

โรงเรียนอุบลราชธานี ได้ร่วมใจกันบริจาคปัจจัยที่วัดปากน้ำ ที่เกิดอัคคีภัย