วัน คริสต์มาส

โรงเรียนอุบลราชธานีจัดงานวันคริสต์มาส ที่ใต้อาคารเรียน 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก