สพฐ. และผอ สพม.อบอจ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

สพฐ. และผอ สพม.อบอจ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

วันจันทร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.