ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยประจำเขตตรวจราชการที่ 14