เอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ >>>>> ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการประเมินวิทยฐานะ    >>>>> ดาวน์โหลดเอกสาร