เลี้ยงตอนรับผู้อำนวยการ

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายสุรพล  ทับทิมหิน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

โดยในงานมีกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ และเลี้ยงส่งผู้อำนวยการคนเก่า ว่าที่ร้อยตรีบรรจง  ดอกอินทร์