วันครู 16 ม.ค. 62

   วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เข้าร่วมกิจกรรมวันครู หอประชุมโรงเรียนเบญจมะมหาราช โดยในงานมีพิธีรำลึกถึงพระคุณของครู ทำบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมมอบเกรียรติบัตรให้กับครูผู้ปฏิบัติงานดีประจำปีในแต่ละกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน  โดยครูและบุคลากรของโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ได้รับรางวัลจำนวน 4 ท่าน