งานมุฑิตาจิตคุณครูกัลยาณี สีดา

    คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ร่วมกันแสดงมุฑิตาจิตให้กับคุณครูกัลยาณี  สีดา ที่จะเกษียณอายุราช ในเดือนตุลาคม 2562 นี้ โดยในงานมีกิจกรรมแสดงความรักของนักเรียนต่อคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขน และมอบของที่ระลึก