ร่วมสัมภาษณ์คลื่นวิทยุ Clean Radio FM 92.5 MHz

คลื่นวิทยุ Clean Radio FM 92.5 MHz ได้เชิญให้ร่วมสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน