ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2555  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนอุบลราชธานี  ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่  2  ประจำปีการศึกษา  2555

   ถ่ายภาพ  :  นายวิรัช  จูมลี

{gallery}ac61{/gallery}