ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 13 มกคราคม 2560---ทำบุญตักบาตร 07.30 - 08.30 น.
---การแสดงของนักเรียน 09.00 - 10.30 น.
---ประชุมผู้ปกครอง 10.45 - 12.00 น.