คริสต์มาส 61

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2561  โดยในงานได้มีกิจกรรมการแสดง และแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ

ในเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรพล  ทับทิมหิน