ร่วมฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา"

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" ณ วัดมณีวนารามและวัดกระโสบ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

28 กรกฎาคม 2560