โครงการว่ายน้ำเป็นเอาชีวิตรอดทางน้ำ


โครงการว่ายน้ำเป็นเอาชีวิตรอดทางน้ำ จัดโดย สหวิทยาเขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อำนาจ-อุบล)
วันที่๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบ