กีฬาสัมพันธ์หน่วยงาน ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  อบต.กระโสบ  อบต.กุดลาด  อบต.ไร่น้อย  กรมน้ำบาดาลอุบลฯ  การประปาส่วนภูมิภาคอุบลฯ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์อุบลฯ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32  โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬาได้แก่ กีฬาฟุตบอล 6 คนชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิง  แข่งขันกันที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมราชัน  ในเวลา 09.00 น. นายนิคม  พันธ์คำ  นายก อบต.กระโสบ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และในเวลา 17.00 น. นายสุรพล  ทับทิมหิน ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ แต่ละประเภทกีฬา  และรับเกียรติให้เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์หน่วยงานครั้งที่ 3