ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ

กิจกรรมออกกำลังกาย

alt
เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแลพลศึกษาร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน  ได้จัดกิจกรรมการกระโดดเชือกหมู่เนื่องในวันออกกำลังกายสากล  เรามีภาพบรรยากาศมาให้ดู  (ภาพถ่าย : นายวิรัช  จูมลี)
{gallery}ac18{/gallery}