ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ที่ตั้ง : เลขที่ 61 หมู่ 10 บ้านหนองทาม ถนนสมเด็จ (ทางออกไปอำเภอตาลสุม) ต.กระโสบ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

Tel : 045-422179 Fax : 045-422179   Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Website : www.ubonsri.ac.th