เอกสาร STAR STEMS

ตัวอย่างหลักสูตรการบูรณาการสาระท้องถิ่น-1-60 >>>> ดาวน์โหลด

ตัวอย่างหลักสูตรการบูรณาการสาระท้องถิ่น-2-60  >>>> ดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ  >>>> ดาวน์โหลด