รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2562

    โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและร้านค้าสวัสดิการ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

โดยผู้ที่สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดรับสมัคร ได้ดังนี้

    - รายละเอียดการรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร >>>> ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

    - รายละเอียดการรับสมัครผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการ >>>> ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด