ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือน (ครูพลศึกษา)

    ตามที่โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา ตั้งแต่วันที่  ๑๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๒๒  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกในวันที่ ๒๔  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

    บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม