รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร และรับสมัครผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการ

1. ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  ปีการศึกษา 2564-2566

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

2. ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  ปีการศึกษา 2564-2566

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่