ประกาศรับสมัครกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

1. ประกาศโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. แบบฟอร์มในการสมัคร